Rolldolly

En RollDolly går også under andre navn. Våre modeller passer til brød- og kjøttkasser på 400 x 600 mm, og har for øvrig det til felles at de kjører sikkert og stabilt og at de er uunnværlige når det gjelder å frakte mindre kasser rundt i virksomheten.

bubble